onsdag 23 oktober 2013

Att gestalta en åsikt/propagandaÄmne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: Att gestalta en åsikt, propaganda.

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga  att utveckla egna idéer.
-”-                 att tolka och analysera film och bild/propagandabild.
-”-                 att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
-”-                 att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
                     
Centrala begrepp att komma ihåg
Kloning                               Propaganda               Propagandafilm/antisemitism
Gestaltning                         Rasbiologi                  Propaganda/Disney

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig

·      Fördjupa dig i propaganda/motpropaganda att gestalta en åsikt.
·      Fördjupa dig i propaganda och hur det har det har sett ut och använts historiskt.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk på bloggen och även muntligt.

Metod, så här kommer vi arbeta
Vi utgår från filmen Gattaga och tanken om att vissa människoegenskaper är bättre än andra, och hur politiken har använt propaganda för att påverka medborgarnas åsikter om olika folkgrupper. Du kommer bli tilldelad att göra propaganda eller motpropaganda med utgångspunkt ur filmen Gattaga och deras konstruerade människosyn, de förbeställda barnen med de perfekta egenskaperna (vad är bra med ett samhälle med människor som är framavlade för att vara en elit) eller gudabarnen, som är avlade i kärlek (att vi föds med våra fel och brister och unika egenskaper och att vi kan påverka våra liv ändå).

Skriv i din blogg vad du fått propaganda eller motpropaganda och din undersökning vad det är.

Utifrån det du kommit fram till ska du göra skisser på hur du vill gestalta din proganda affisch. Du ska både använda bild och text, bilden ska vara gjord på A3 teckningspapper, du väljer själv i vilken teknik (collage, teckning, kol, akvarell, tusch, akryl m.m.) utifrån det du ska uttrycka. Tänk på filmens färgskala! Tänk till på hur olika tekniker kan uppfattas och tolkas.
   Du ska i slutet på varje lektion lägga in bild och text på hur lång du har kommit och hur du tänkt kring ditt arbete, en processbeskrivning. Exempelvis: Idag lyckades jag med ….. därför att….. jag gjorde så här….
   Du ska göra en slutredovisning på Bloggen där du lägger in bilder på slutresultatet.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att gestalta en propagandaaffisch med ett tydligt budskap som förmedlar en åsikt.
Din förmåga att medvetet använda material och teknik på rätt sätt och att utifrån en egen idé  arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att beskriva ditt arbete med utgångspunkt ur historian och filmen samt din gestaltningsprocess på bloggen, samt din förmåga att redovisa muntligt i klassen.

onsdag 2 oktober 2013

Förintelsen "att gestalta en person"


Ämne: Bild
Årskurs: 9
Arbetsområde: Att gestalta krig

De här förmågorna kommer du att utveckla
Din förmåga  att utveckla egna idéer.
-”-                 att tolka och analysera film och bild.
-”-                 att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
-”-                 att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.
-”-                 att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.
                     
Centrala begrepp att komma ihåg
Förintelsen                         Koncentrationsläger
Gestaltning                         Auschwitz

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig

·      Fördjupa dig i förintelsen, andra världskriget och människorna som levde då.
·      Fördjupa dig i och fundera över en persons upplevelse och känslor.
·      Att arbeta från idé till färdigt verk samt tydligt visa processen dit i bloggen.
·      Att presentera ditt färdiga verk på bloggen och även muntligt.

Metod, så här kommer vi arbeta
Vi kommer att titta på en film som handlar om andra världskriget och förintelsen. Du kommer sedan att få välja en person ur filmen och fundera över vad den personen har för känslor och hur den upplever situationen. Detta ska du skriva på bloggen!
   Utifrån det du kommit fram till ska du göra skisser på hur man skulle kunna gestalta de känslor du kommit fram till. Gestaltningen får se ut hur du vill, det kan vara 2-dimensionellt eller 3-dimensionellt men tänk till på hur olika material kan uppfattas och tolkas.
   Du ska i slutet på varje lektion lägga in bild och text på hur lång du har kommit och hur du tänkt kring ditt arbete, en processbeskrivning. Exempelvis: Idag lyckades jag med ….. därför att….. jag gjorde så här….
   Du ska göra en slutredovisning på Bloggen där du lägger in bilder på slutresultatet.

Så här kommer du bli bedömd
Din förmåga att gestalta en känsla utifrån filmen och diskussionen.
Din förmåga att medvetet använda material och teknik på rätt sätt och att arbeta vidare för att få fram önskvärt resultat.
Din förmåga att redovisa ditt arbete på bloggen under arbetes gång samt slutredovisningen på bloggen och även muntligt.

Undersökning och beskrivning av vald plats


Vi tittar igenom alla fotografier tillsammans, du ska även skriva i din blogg.

varför du valde platsen,
du ska beskriva platsen noga, länka till en kartbild vart platsen är i Bålsta och märka ut platsen,
beskriva om det är det lätt att hitta till platsen (infrastruktur),
hur är ljusättningen på platsen,
finns det konst,
kommunikation,
miljön hur är den går den att förbättra,
mötesplatser både fysiskt och på webben m.m.

Vad sa planskrivningen om miljö och ungdomar beskriv muntligt och på bloggen.

Vad tänkte du förändra på den plats du valt, beskriv och skissa.
Miljön och hållbarhet och vad ni ska göra för er målgrupp på platsen.

Titta på aktivitets länken Möjligheternas hus Håbo kommun om vad vi vill göra på fritiden.
Vi tittar på några filmer om Håbo där Lasse Åberg medverkar i en.
Tips!
Titta på Diselverkstan i Sickla vad finns där?
Kulturhuset Stockholm Lava deras ungdomsställe.

Ni ska göra en avatar som beskriver platsen (med platsen i bakgrunden) nu utifrån frågorna ovan samt en bild på när ni har förändrat platsen med en beskrivning vad ni ska förändra tänk på miljön och er målgrupp.