onsdag 30 april 2014

Frågor att utgå ifrån i redovisningen av Klippdockan

Vilken genre/stil hade du? beskriv genren/stilen.
Vad har du tagit fasta på utifrån genren/stilen i din design? Färger, accessoarer, bakgrund, klippdockans namn och intressen osv.
Hur har du arbetat med materialet och tekniken du valt? akvarell, färgpennor, tusch.
Fick du det resultatet du ville? varför? varför inte?
Hur har du arbetat? är det kopplat till ditt resultat?
Något mer du vill lägga till.

Ord som BildDu ska i denna övning välja ett ord som du ska teckna och måla så att man kan se direkt vad ordet betyder. Ex skriver du ordet "moln" ska bokstäverna se ut som moln och bakgrunden är ex en himmel. Skriver du ordet "hus" är bokstäverna hus som står på marken vid en väg.
Du kommer arbeta utifrån en egen idé där du funderar på hur ditt valda ord ska kunna gestaltas för att när en person som inte kan vårt språk ska kunna se direkt vad det är för ord utan att läsa det. Du ska rita upp din bild på ett A4 ritpapper, sedan ska bilden färgläggas med puckfärger eller akvarellfärger med konturer och detaljer i tusch.
Du ska beskriva din idé och bild samt hur du tycker att du arbetat för att få fram det färdiga resultatet.

Centralt innehåll
Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Presentationer av eget bildskapande.
Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Du kommer träna din förmåga att
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

fredag 4 april 2014

Propaganda animerad film

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med
Att utveckla egna idéer.
Att tolka och analysera film och bild/propagandabild.
Att visa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser.
Att välja handlingsalternativ som leder bildskapande arbetet framåt.

Du kommer träna dessa förmågor
Din förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Din förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Din förmåga undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centrala begrepp att komma ihåg
Propaganda               
Animation                           

I detta arbetsområde kommer du få öva/lära dig
Fördjupa dig i propaganda/motpropaganda att gestalta en åsikt.
Fördjupa dig i propaganda och hur det har det har sett ut och använts historiskt.
·      
Metod, så här kommer vi arbeta
Vi tittar på hur olika partier valaffischer, hur man arbetat med propaganda och mot propaganda historiskt. Ni ska sedan göra en animerad film utifrån en politisk fråga som ni tycker är viktig i valet 2014. Ni bestämmer själv vilken fråga ex. arbete till unga, bostäder, sjukvård, skola, miljö m.m. Ni tar själva fram budskapet som ni vill nå ut med. Ni ska sedan klippa i olika papper och tidningar och ta fram det ni behöver till er animerade film.
Viktigt att budskapet kommer fram tydligt och att bild, text och ljud förstärker varandra, att ta med en symbol (vilket parti som säger det).
Vi kommer att titta på alla färdiga filmer tillsammans, filmanalys.

Material att titta på
Politisk film
Propaganda/Disney

Valaffischer
Socialdemokraterna
Moderaterna
Göran Hägglund

Motpropaganda
SD
Moderaterna

Symboler

tisdag 1 april 2014

Bilder Bilder Bilder

Hur tolkar vi nyhetsbild och vad är sant?
Gör en analys av dessa båda mediers framsidor, vad skiljer dem åt?

Newsweek

Times

Hur påverkas du av hur framsidorna är utformade?

Vem är det på bilden?

Drottning Elisabeth

Michael Jackson

Film om Bildfusk

Anaconda om Bildfusk

Hur gör du när du hämtar en bild som du behöver?
Hur tänker du kring Bilder som du gjort och publicerar på nätet?

Internetkunskap upphovsrätt

Pröva att söka på Michael Jackson.
Först på Google, är bilderna upphovsrättskyddade? Hur gör du då?
Sedan på Flickr och sist på Creative Commons.
Blev det skillnad? vad?
När får man använda bilder från nätet? ge olika exempel.
Hur tänker du kring material du lägger upp?

Lämna in skriftligt.